CARA MEMOHON

Permohonan untuk Program Asasi Pengurusan UUM boleh dibuat secara atas talian yang diselaraskan oleh Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Pemohon boleh melayari Laman Web http://upu.mohe.gov.my untuk mendapatkan maklumat lengkap.

Segala pertanyaan mengenai Program Asasi Pengurusan UUM boleh dikemukakan kepada :

Pusat Asasi Pengurusan

Universiti Utara Malaysia

06010 Sintok

KEDAH DARUL AMAN

Telefon                      :           04-9283456/3457

Fax                             :           04-9283453

Email                         :           asasi@uum.edu.my

Laman Web              :           www.asasi.uum.edu.my