KURIKULUM

Kurikulum Program Asasi Pengurusan UUM adalah terdiri daripada:

KURSUS WAJIB ASASI KURSUS TERAS PROGRAM ASASI
 • AD0013   The Basic Principles of Islam
 • AD0023   Introduction to Nation Building
 • AD0033    Introduction to Philosophy
 • AD0063    General Studies
 • AA0013    Financial of Accounting
 • AA0023    Management Accounting
 • AE0013     Basic Economics
 • AU0013    Introduction To Law
 • AI0013      Introduction to ICT
 • AI0023      Introduction to Computer Application
 • AM0013    Introduction to Business
 • AQ0013    Fundamental of Mathematics 1
 • AQ0023    Fundamental of Mathematics 2
 KURSUS TERAS ASASI
 • AL0012   English for Basic Conversation
 • AL0022   English for Conversation
 • AL0033   English Advanced Learners
 • AD0043  Critical Thinking
 • VKMB1011  Community Development 1

SISTEM SEMESTER

Program Asasi Pengurusan UUM menggunakan sistem dua (2) semester biasa dan satu (1) semester pendek dalam setiap tahun akademik. Bentuk sistem yang dilaksanakan secara asasnya adalah seperti berikut:

 SEMESTER  BIASA  SEMESTER PENDEK
 KULIAH              :  14 MINGGU  KULIAH               :  7 MINGGU
 ULANGKAJI     :    1 MINGGU  ULANGKAJI        : 1 MINGGU
 PEPERIKSAAN   :   2 MINGGU   PEPERIKSAAN   : 1 MINGGU