SYARAT KEMASUKAN

a)   Warganegara Malaysia dan Antarabangsa

b)   Mempunyai kelayakan SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya gred B+ dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris serta mendapat sekurang-kurangnya  gred A- dalam lima (5) mata pelajaran berikut:  

i.   Bahasa Melayu

ii. Empat (4) mata pelajaran berikut:

Mathematics Landskap dan Nurseri
Additional Mathematics Sains Pertanian
Sejarah Reka Cipta
Geografi Seni Reka Tanda
Science Hiasan Dalaman Asas
Additional Science Pendidikan Seni Visual
Physics Information and Communication Technology
Chemistry English for Science & Technology
Biology Grafik Berkomputer
Prinsip Perakaunan Pendidikan Islam
Pengajian Keusahawanan Bahasa Arab
Ekonomi Asas Tasawwur Islam
Perdagangan Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
Lukisan Kejuruteraan Pendidikan Syari’ah Islamiah
Pendidikan Moral Kesusasteraan Melayu
Literature in English  

DAN

Lulus Temuduga.