PIAGAM PELANGGAN

3 Kategori Piagam Pelanggan

Pelajar

  • Menyediakan persekitaran pembelajaran awam yang kondusif dan menjurus kepada kecemerlangan

Staf

  • Menawarkan sistem sokongan pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan menjurus kepada kecemerlangan penyebaran ilmu

Negara

  • Melahirkan modal insan yang berintegriti terpuji dan mempunyai iltizam yang tinggi untuk membangunkan agama, bangsa dan negara.