OBJEKTIF PENUBUHAN

  • Menyediakan pelajar yang berkualiti dan memenuhi kehendak UUM di peringkat Sarjana Muda;
  • Memberi perkhidmatan kepada pelajar, tenaga pengajar, pentadbir Universiti dan masyarakat luar dalam pengurusan aktiviti Pusat Asasi Pengurusan;