VISI & MISI

 VISI

Program Asasi Pengurusan UUM sebagai pilihan utama pelajar cemerlang peringkat Universiti.

MISI

  • Melahirkan pelajar Asasi Pengurusanyang holistik dan berdaya saing di peringkat Sarjana Muda.
  • Menyediakan segala kemudahan bagi melicinkan setiap urusan akademik.
  • Memberi perkhidmatan mesra pelajar sehingga tamat pengajian dengan jayanya.
  • Memberi perkhidmatan mesra tenaga pengajar dalam hal-hal berkaitan pengajaran.