TAKLIMAT PUSAT PENGAJIAN BANTU PELAJAR ASASI PENGURUSAN TENTUKAN PILIHAN PROGRAM SARJANA MUDA UUM

PAP ONLINE: Pemilihan program pengajian di universiti yang menepati dan memenuhi kehendak setiap individu akan menentukan hala tuju kerjaya pelajar selepas bergraduat.

Continue Reading

KOMBINASI ILMU DAN AKHLAK YANG BAIK - RESEPI MENJADI INSAN BERGUNA

PAP ONLINE : Kehadiran Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) , Prof. Madya Dr. Abdul Malek Abdul Karim ke sesi perjumpaan dengan 142 orang pelajar Program Asasi Pengurusan telah disambut dengan penuh hormat di ruang legar Dewan Seminar 3, STML.

Continue Reading