96 PELAJAR CEMERLANG PROGRAM ASASI PENGURUSAN SEMESTER PERTAMA SESI 2015/16 TERIMA ANUGERAH PENGARAH

PAP ONLINE : Kegembiraan jelas terpancar di wajah 96 orang pelajar cemerlang Program Asasi Pengurusan yang menerima Anugerah Pengarah bagi Sesi 2015/2016 dalam satu majlis ringkas di Dewan Seminar 2, Pusat Pengajian Sains Kuantitatif.

Continue Reading

PELAJAR CEMERLANG ASASI PENGURUSAN KE SUAN DUSIT RAJABHAT UNIVERSITY, KAMPUS TRANG, THAILAND

PAP ONLINE : Tiga puluh tiga (33) pelajar cemerlang Program Asasi Pengurusan baru-baru ini berpeluang mengikuti Lawatan Akademik ke Suan Dusit Rajabhat University (SDU) Kampus Trang, Thailand pada 15-17 Januari 2016 yang lalu.

Continue Reading